ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดอุบลราชธานี

ค้นพบ 102 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-82.80
ที่ตั้ง : ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-0.00
ที่ตั้ง : ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-19.00
ที่ตั้ง : ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-30.00
ที่ตั้ง : ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.00
ที่ตั้ง : นาตาล นาตาล อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-0.00
ที่ตั้ง : ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-1-39.00
ที่ตั้ง : ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-62.00
ที่ตั้ง : พังเคน นาตาล อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29-1-95.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-1-70.50
ที่ตั้ง : โซง น้ำยืน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-1-48.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-35.70
ที่ตั้ง : ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-97.90
ที่ตั้ง : เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35-1-45.00
ที่ตั้ง : ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-74.00
ที่ตั้ง : สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44.90
ที่ตั้ง : ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.90
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.50
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.70
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.80
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานีอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดอุบลราชธานี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี