ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดอุบลราชธานี

ค้นพบ 17 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-65.00
ที่ตั้ง : โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-50.00
ที่ตั้ง : ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-81.00
ที่ตั้ง : บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-14.00
ที่ตั้ง : เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-3-94.00
ที่ตั้ง : นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-99.20
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 17-1-32.50
ที่ตั้ง : ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-0-34.00
ที่ตั้ง : ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-79.00
ที่ตั้ง : ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-73.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-78.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-0-93.00
ที่ตั้ง : ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-1.40
ที่ตั้ง : บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-0-0.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 91-3-73.00
ที่ตั้ง : แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 50-0-0.00
ที่ตั้ง : ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานีอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดอุบลราชธานี เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี