ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดอุบลราชธานี

ค้นพบ 11 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-57.0 / 57 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-97.90
ที่ตั้ง : เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-74.00
ที่ตั้ง : สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-62.00
ที่ตั้ง : พังเคน นาตาล อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-20.90
ที่ตั้ง : ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-35.70
ที่ตั้ง : ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-36.00
ที่ตั้ง : ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-1-70.50
ที่ตั้ง : โซง น้ำยืน อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35-1-45.00
ที่ตั้ง : ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-1-48.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29-1-95.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานีอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดอุบลราชธานี เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี